Return to site

Учителска среща: Елизабета Боянова

На гости ни е Елизабета Боянова от I ОУ ”Никола Йонков Вапцаров”, Берковица

· Родители,Учители

Това интервю е част от "Учителска среща" - серия разговори с учителите-шампиони на Red Paper Plane, в които си говорим за образованието, днешните деца и родители и предизвикателствата пред учителите. Ще надникнем в света на истински отдадени професионалисти и ще разберем какво ги вълнува, как виждат работата си и образованието като цяло, по какъв начин преодоляват трудностите, кое продължава да ги движи напред и как се променят приоритетите им.

Здравей, Бети, благодаря ти, че си ни на гости! Разкажи накратко за себе си.

Здравейте, казвам се Елизабета Боянова и съм начален учител в I ОУ ”Никола Йонков Вапцаров”, гр. Берковица. Имам 25 години педагогически стаж и около 120 обучени ученици. Като учител аз чувствам, че животът ми е значим и знам, че в него има смисъл. В свободното си време се разхождам сред природата, практикувам йога, чета книги и се усъвършенствам в професионален план. В личен план съм майка на двама тийнейджъри – дъщеря на 18 г. и син на 17 г.

Каква е твоята суперсила?

Когато съм избирала да съм учител, не съм си давала ясна сметка точно защо. Искала съм, усещала съм. Може би едно от най-важните неща е обичта към децата. Това е моята суперсила! Супер зареждащо е да видиш как някой, на когото си предал своите собствени знания, успява да постига личните си цели и се превръща в успешна личност.

Според мен, за да си учител, освен да притежаваш необходимите знания и умения, трябва да си преди всичко добър човек - да обичаш децата, да се раздаваш, да имаш ясни цели и формирана ценностна система. Ценности като благодарност, честност, доброта и чувство за дълг са много важни. Смятам, че ако се съчетаят с добро образование, децата ще израснат като истински личности, които ще се реализират успешно в живота.

Имаш ли си учителска мечта?

Светът се променя и ние трябва да предложим адекватно образование на децата. На учителя е необходима пълна свобода на действие, за да бъде творец. Мечтая да учим децата да покриват не просто ДОИ (държавните образователни изисквания), а житейските стандарти, да развиват ключови умения за живота – решаване на проблеми, креативност, работа в екип, емпатия, критично мислене, увереност в способностите.

Вашето училище спечели много награди за редизайна си. Доколко смяташ, че физическата среда е важна за учебния процес?

Физическата среда е важен фактор за ефективното протичане на образователния процес. Модернизираната образователната среда е по-мотивираща и подпомага иновативните форми за учене. Например, в нашето училище миналата година бе открит Центъра по природни науки и предприемачество, който разполага с най-новите компютърни технологии, лабораторен остров по химия, микроскоп, свързан с огромен мултимедиен екран, аквариум, терариум, кътове за отдих, където децата могат да общуват свободно. Моите ученици очакваха с нетърпение и желание часовете, които провеждахме там. Голяма част от мисиите на класа по програмата „Дизайн шампиони” на Red Paper Planе преминаха в Центъра по природни науки и предприемачество много успешно. Използвахме пространството, което ни вдъхновяваше, провокираше, създаваше желание за знание и творчество.

Ако има три основни правила за доброто образование днес, кои са те, според теб и на база на твоя опит?

  1. Съвременният свят изисква от децата да усвоят нови ключови умения, които ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на 21-ви век. Необходимо е да се провежда повече практика, отколкото теория в клас. Обучението трябва да ориентира ученика към учене чрез опит.
  2. Важен фактор за доброто образование са мотивираните учители, които обучават и възпитават. Учители, които имат свобода да проявяват своята креативност.  
  3. Образованието днес има нужда от подкрепата на обществеността. Доверието и взаимната подкрепа са много важни. Те създават спокойната атмосфера за децата, учителите и родителите.

Как изглежда перфектният учебен ден, според теб? Започни от сутринта.

Перфектният учебен ден за учениците започва с лека гимнастика за раздвижване, може и танци – модерни или народни. Когато влизат в класната стая, дежурният ученик или учителят посреща децата с поздрав по избор – прегръдка, целувка, приятелско ръкостискане. Учениците и учителят имат практична и приятна униформа. Правилата тук са за всички! Работните маси са подредени в полукръг, така че всички да могат да се виждат. В учебните занятия до обяд работим за развитие на уменията за четене, писане, смятане и компютърни умения като използваме, когато е необходимо, електронни ресурси. Учениците са на целодневен режим - имат две закуски и топъл обяд, който се приготвя в училище. Столовата е преградена със стъкло от кухнята, така че децата могат да виждат как готвачът приготвя храната им. В часовете за отдих учениците се разделят на групи по интереси и правят сценки, играят танци, спортни игри, моделират, рисуват, апликират, пеят, четат книжки. В следобедните занятия се провеждат проекти за опознаване на различни професии и човешки дейности като се използват техники на дизайн мисленето. В края на учебния ден учениците презентират продуктите на своите дейности през деня и получават обратна връзка от останалите. Завършваме с обсъждане на дисциплината на учениците, хигиена на работното място и всички се поздравяваме за добре свършена работа.

В перфектния учебен ден не виждам домашните работи. Защо ги няма? 

Домашната работа не е скучната форма на писане на домашно, а правенето на проект по конкретна тема  заедно с други съученици. На едни от тях се възлага да намерят материали по темата, а на останалите да подготвят презентацията, която ще бъде направена пред класа.

Препоръчай ни един много лесен метод децата да учат по-добре, който обаче не е толкова известен/популярен сред колегите ти.

Доста ме затруднявате с този въпрос! Но аз използвам от доста години играта „Малкият учител”, в която ученикът влиза в ролята на учител и донякъде прилича на една от техниките на дизайн мисленето „В обувките на…”

Ако оценяването напредъка на децата зависи от теб, как ще се случва то?

Оценяването напредъка на децата може да бъде многопосочно и балансирано между успех по учебните предмети спрямо установените стандарти, участие в клас, присъствие, поведение, ключови умения на 21-ви век. Освен традиционното изпитване, могат да се използват различни начини на оценяване. Например "творчество" - създаване на нещо, портфолио, разрешаване на даден проблем, представяне на задача или домашно, участие в експерименти в различни часове. Оценяването може да бъде индивидуално, а когато са поставени задачи за работа в екип, да се оценява груповият процес и резултат. Децата също могат сами или взаимно да оценяват работата си. Честота на оценяване на напредъка на децата е добре да бъде 1 път в месеца.

Кои са основните три проблема, които имаш всеки учебен ден и как ги решаваш?

Всеки учебен ден имам само един проблем, а той е, че трудно ми остава време да общувам с всеки един ученик поотделно, а всеки един от тях има нуждата да сподели нещо с мен. Решавам го, като оставам още един-два часа след последния звънец. Децата веднага усещат искреността и топлината в човешките отношения. Една детска душа първо търси помощ при своя учител, затова е много важно децата да ни вярват. Трябва да сме толерантни с тях в ежедневието, за да можем да възпитаваме качества, като взаимопомощ и съпричастност.

Ти продължаваш ли да учиш? А, всъщност, може ли един учител нещо да не знае? Тогава какво става, опиши ни ситуация?

Да, разбира се. Учителят трябва да бъде няколко крачки пред своите ученици, доколкото е възможно това в условията на 21-ви век, в богатата и все по-наситена информационна среда. Заради това учителят не бива да разчита само на годините опит и придобитите квалификации и умения, а да продължава да се развива, да има постоянен стремеж към усъвършенстване.

На втората част от въпроса ще отговоря с цитат от "Обръщение към първокласниците" на Ерих Кестнер, написал едни от най-хубавите детски романи.

„Учителят седи на по-високо място не, за да му се кланяте, а за да можете да се виждате един-друг по-добре. Учителят не е нито класен фелдфебел (висша офицерска длъжност), нито пък Дядо Господ. Той не знае всичко и не може всичко да знае. И ако въпреки това си дава вид на всезнаещ, простете му го, но не го вярвайте. Признае ли обаче, че не знае всичко, тогава го обичайте! С това той е спечелил любовта ви. И понеже сам той не печели кой знае колко, на вашата симпатия ще се радва от сърце. И още нещо: учителят не е магьосник, а градинар. Той може и ще се грижи за вашия растеж. Но да растете ще трябва вие самите!”

Как минава лятото на един учител?

Бързо и неусетно се изтъркулва лятото, но ми остава повече време да почивам, да чета книги, да общувам повече часове със семейството. Понякога ми доскучава и започвам да правя планове за новата учебна година :)

А какво е за теб иновация в образованието?

Иновация в образованието е промяната на стиловете на преподаване и учене, разработването и използването на нови интерактивни методи и похвати в процеса на обучение, чрез които се развиват в учениците новите ключови умения на 21-век чрез използването на образователните технологии - таблети и лаптопи, интерактивни бели дъски, онлайн уроци, видео.

Кои са трите най-важни неща, които родителите на бъдещ първокласник трябва да търсят в новото си училище, за да са спокойни в избора си?

Родителите ще бъдат спокойни в своя избор, когото намерят училище:

  1. С добри учебни практики за предоставяне на качествено образование, училище, което е в крак с новите технологии и залага на новите тенденции в образованието.
  2. С професионални, мотивирани и креативни  учители.
  3. С модерна материално-техническа база.

Матурите на живота как протичат? Как подготвяш децата за тях?

Чудесен въпрос за финал! Матурите на живота ще покажат готови ли са ученици ми за самостоятелен живот с развити житейски и предприемачески умения, притежават ли умения да мислят критично, да решават проблеми и взимат решения, да работят в екип. Вече една учебна година работя с моите ученици по програмата ви „Дизайн шампиони”. По време на мисиите, прилагайки техниките на дизайн мисленето, работехме за развитието на ключовите житейски умения. Също така програмата ви подпомогна моето професионално и лично развитие. В процеса на работата придобих по-голяма увереност и отвореност към иновациите. Мисля, че дадох добър старт на подготовката за матурите на живота :)

Благодарим ти за отделеното време, Бети!

Искате да получавате редовно текстове като този?
Запишете се за имейл бюлетина ни.

Желаете да правите проекти с дизайн мислене в клас?

Изпратете запитване за програмата ни “Дизайн шампиони”.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK